Beleidsplan en financiële informatie

Wie zijn wij? 
De Stichting Linschotense Kunstroute (LK) is een vrijwilligersorganisatie die jaarlijks de lokale kunstroute organiseert. Amateur en semi(professionele) kunstenaars uit het dorp stellen huis en tuin open voor alle belangstellenden. Ze tonen hun recente werk in informele kring aan de bezoekers. 
Op een centrale plek in Linschoten is een informatiepunt ingericht waar de bezoeker een overzicht krijgt van welke kunstvormen er te zien zijn. De jaarlijkse kunstroute is in negen jaar uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. Een traditie die we graag willen voortzetten en die we verder willen uitbreiden.
Wie zijn wij?
De Stichting Linschotense Kunstroute (LK) is een vrijwilligersorganisatie die jaarlijks de lokale kunstroute organiseert. Amateur en semi(professionele) kunstenaars uit het dorp stellen huis en tuin open voor alle belangstellenden. Ze tonen hun recente werk in informele kring aan de bezoekers. 
Op een centrale plek in Linschoten is een informatiepunt ingericht waar de bezoeker een overzicht krijgt van welke kunstvormen er te zien zijn. De jaarlijkse kunstroute is in negen jaar uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. Een traditie die we graag willen voortzetten en die we verder willen uitbreiden.

Doelstelling van de Linschotense Kunstroute 
De stichting heeft ten doel kunst en cultuur onder de aandacht te brengen en te stimuleren op zowel amateur als (semi)professioneel niveau, voornamelijk in Linschoten.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het jaarlijks organiseren van de Linschotense Kunstroute, een uitgezette route langs diverse locaties in het dorp en het buitengebied van Linschoten.

Organisatie 
De LK kan alleen bestaan dankzij de inzet en het enthousiasme van veel vrijwilligers. 
De kunstroute werd voorheen georganiseerd door een werkgroep. Om de continuïteit te bestendigen en de activiteiten, ook in financiële zin, verder uit te kunnen bouwen, is in 2015 officieel de Stichting Linschotense Kunstroute opgericht. 
Het bestuur van de Stichting Linschotense Kunstroute bestaat sinds 1 mei 2017 uit:

  • Liliane Suurenbroek, scheidend voorzitter
  • Anneke van der Meer, penningmeester
  • Bettine Rube, lid
  • Barbara Griffioen,lid
  • Ellen Loozen, lid
  • Thom Jansen, lid
  • Henri van Ommen, lid

Naast het bestuur zijn er ook (10-15) andere vrijwilligers actief in de voorbereiding en de uitvoeringsfase. De vrijwilligers zijn tevens onze ambassadeurs en vormen het draagvlak in de Linschotense samenleving. 

Contactgegevens 
linschotense.kunstroute@gmail.com
IBANnummer: NL03 RABO 0112 980 945
Contactadres: Het Jaagpad 46 - Linschoten
KvK 63021862  

Activiteiten van de Linschotense Kunstroute 
De Linschotense Kunstroute is in september 2007 voor het eerst georganiseerd door een groep enthousiaste kunstbeoefenaars in Linschoten. In 2016 wordt het tienjarig bestaan gevierd. Die gelegenheid willen we aangrijpen om komend jaar extra activiteiten te organiseren en het weekend een feestelijk cachet te geven. Het basisprincipe voor de kunstroute blijft bestaan.
Enthousiaste lokale kunstbeoefenaars tonen hun gemaakte werk, of brengen het ten gehore (poëzie en muziek)de meesten in de eigen omgeving (huis of tuin), enkelen bij een gastlocatie. Ze zijn zelf aanwezig om uitleg te geven. Het contact tussen maker en bezoeker is daarmee snel gelegd. Daarmee willen we op een laagdrempelige wijze de bezoeker met kunstbeoefening in aanraking brengen. 
Het is een bewuste keuze om geen entree te heffen. Het initiatief moet voor iedereen toegankelijk zijn. 
De LK vond jaarlijks plaats in het najaar maar zal in 2018 plaatsvinden in het voorjaar op 25 (vrijdagavond) en 26 (zaterdag) mei. 
In de weken voorafgaand aan de LK zijn in de vensters van een aantal particulieren en bedrijven in het centrum van het dorp al kunstwerken te zien. Met deze ‘vensterkunst’ geven we een voorproefje van de LK in aanloop naar het kunstweekend.
We zijn op zoek naar een vorm om komende jaren de jonge bezoekers op een speelse wijze nog meer bij de kunstroute te betrekken. Afgelopen jaren hebben we dat gedaan door samenwerking met de twee basisscholen in Linschoten. Kunstenaars uit het dorp en de directe omgeving gaven in de maand september workshops in de klassen. Zo kwamen de leerlingen in aanraking met nieuwe technieken en/of uitingsvormen van kunst. Hun eindproducten werden geëxposeerd op de zaterdag van het kunstweekend. Op het schoolplein waren op die dag kunstzinnige workshops waar ook andere jeugd aan mee kon doen.
De Linschotense Kunstroute wil komende jaren meer en meer samenwerking zoeken met andere organisaties op cultureel gebied. We hopen een nog bredere doelgroep te bereiken door een diversiteit aan kunstvormen te betrekken bij de kunstroute. 
Afgelopen jaren bleek dat de meeste deelnemers de vijftig gepasseerd zijn. Graag willen we daarom jongere kunstbeoefenaars aantrekken en daarmee (naar verwachting) ook andere vernieuwende kunstvormen kunnen presenteren. Daar zullen we komende jaren meer aandacht aan besteden.
 
Publiciteit 
De LK heeft een aansprekende en goed onderhouden website, die ook fungeert als inschrijfportaal voor de deelnemers en Vrienden van de LK. De website heeft ook een smartphone versie die gekoppeld is aan GPS en dus ook een routeplanner is.
Vooral tegen het kunstweekend wordt de website druk bezocht en trekt daardoor uit het hele land publiek naar de LK. 
De regionale pers en lokale radio en TV, maar ook kunst gerelateerde tijdschriften of lifestyle bladen met een uit-pagina worden vroegtijdig en bij herhaling benaderd met persberichten. 
Drie weken voor aanvang brengen we een speciale gedrukte uitgave uit, waarin informatie over de deelnemers en advertenties van de sponsors. Deze uitgave wordt in een groot verspreidingsgebied bezorgd en is ook op het informatiepunt beschikbaar. 

Begroting 2015 en 2016

Financiën en Fondsenwerving 
De inkomsten van de LK zijn afkomstig uit de volgende bronnen:

  • Inschrijfgeld deelnemers/gastlocaties
  • Bijdragen van sponsors
  • Bijdragen van vrienden en schenkingen

De afgelopen jaren waren de grootste inkomstenbronnen de sponsors en de deelnemers zelf. Komende jaren willen we onze fondsenwerving verder verbeteren en uitbouwen. In 2015 zijn we gestart met het verwerven van Vrienden van de LK. Dat gaan we komende jaren verder uitbreiden. Voor speciale activiteiten gaan we ook subsidies en/of fondsen benaderen. We gaan er vanuit zo een solide basis voor de toekomst te leggen.

Financiële prognose 
Bijna alle inkomsten worden besteed aan de uitvoering van de jaarlijkse Linschotense Kunstroute, de organisatorische en publicitaire kosten. Na afloop van iedere kunstroute en kwijting van alle schulden proberen we een bescheiden bedrag te reserveren voor de kunstroute van het volgende jaar. Daarmee houden we de kunstroute in stand.  

Beheer financiën 
De LK heeft een bankrekening bij de Rabobank, er is geen kas. 
De omzet en uitgaven van de Linschotense Kunstroute omhelst jaarlijks een bedrag van circa € 5.000. Aan het eind van het activiteiten jaar hopen we een kleine reserve over te houden. Er zijn geen schulden.

Beloningsbeleid 
Niemand ontvangt enige (financiële) tegenprestatie voor het vrijwilligerswerk. Alleen de gemaakte onkosten van de vrijwilligers worden vergoed op declaratiebasis. De gastvrouwen van het informatiepunt ontvangen een klein presentje.