Het evenement in het laatste weekend van september gaat veranderen

Mede naar aanleiding van de evaluatie van de Linschotense Kunstroute 2016, oriënteert het bestuur zich op hoe verder gaan met de Linschotens Kunstroute. Er is gebrainstormd met enkele enthousiaste deelnemers over een nieuwe opzet van de Linschotense Kunstroute. Gezien de voorbereidingstijd is er besloten om in 2017 geen Kunstroute te organiseren, maar met een nieuwe opzet te komen voor het voorjaar/vroege zomer van 2018.

Meewerken aan dit evenement
Als je, als (oud-)deelnemer niet kunt wachten en wilt meedenken of zaken uitwerken, laat het ons weten!
Ook de vacatures voor nieuwe bestuursleden zijn nog niet ingevuld, het bestuur houdt zich nog steeds aanbevolen voor suggesties. Kijk voor meer informatie bij de vacatures op deze website.

Nieuwe invulling Linschotense Kunstroute
De Linschotense Kunstroute werd de afgelopen 10 jaar jaarlijks gehouden in het laatste weekend van september maar is nu bezig om te kijken naar een nieuwe invulling.
Linschotense kunstenaars stellen hun ateliers en tuinen open voor het publiek.
Sommigen nodigen ook gastkunstenaars uit; daarmee zijn er elk jaar rond de 30 deelnemende kunstenaars. 

Impressie Kunstroute 2016
Impressie Kunstroute 2016